Ceny

Na wycenę potencjalnego tłumaczenia składają się różne apekty:

  • objętość tekstu (cena ryczałtowa w przypadkuch małych zleceń o 1-2 stronach lub obliczane wg linijek normowanych)
  • format tekstu wyjściowego (word, PDF, excel, PowerPoint, dokument ze zdjęciami etc.) – w przypadku dokumentów nieedytowalnych oznacza to zwiększony nakład pracy w związku z odpowiednim formatowaniem tekstu, które muszą zostać uwzględnione w wycenie, dlatego zaleca się zawsze lub w miarę możliwości, aby dostarczyć tekst w formie edytowalnej.
  • stopień trudności
  • termin wykonania tłumaczenia (wykonanie zlecenia w ciągu 48 godz., Lieferung innerhalb von 48 Stunden, w ciągu weekendu czy też w ciągu nocy)- w takich przypadkach naliczane są odpowiednio z tego tytułu opłaty
  • Tłumaczenie zwykłe lub tłumaczenie poświadczone

W przypadku powstania opłat pocztowych dolicza się tylko rzeczywiste koszty wysyłki.

Tekst jest obliczany an podstawie linijek stadardowych. Linijka normowana składa się z 55 znaków wraz ze spacją.

Aby można było sporządzić ofertę, tłumacz musi zobaczyć i wycenić dany tekst. W ten sposób może oszacować czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia oraz podać związaną z tym określoną cenę. Cena określna jest na podstawie tekstu wyjściowego.

Jeśli tekst jest w formie papierowej lub nie można obliczyć dokładnej objętości tekstu, wówczas szacowane jest według liczby linijek standardowych lub za słowo tekstu docelowego. W takim przypadku w oferice podana jest cena za linijkę, wg której obliczany jest tekst docelowy.

W przypadku zleceń tłumaczeń o terminie wykonania w ciągu 12 godzin naliczana jest stawka za tłumaczenie ekspresowe:

+30% do 50% w ciągu tygodnia za tłumaczenia ekspresowe
+50% za tłumaczenia podczas weekendu

Warunki płatności:

Klientów prywatnych obowiązuje płatnośc z góry w postaci przelewu (Paypal, przelew zwykły).

Klientów firmowych obowiązuje termin płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania rachunku, o ile nie zostało ustalone inaczej, np. do kwoty 200 euro.

W przypadku rachunków na kwotę wyższą niż 200 euro prosimy o zaliczkę .

Ponadto klienci mają zawsze szansę na to jaka może być cena końcowa danego tłumaczenia, jeśli będzie się miało na uwadze następujące punkty:

  • zaplanowanie oraz zlecenia tłumaczeń na czas bądź z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć dodatkowej stawki za tłumaczenie ekspresowe;
  • udostępnienie tłumaczon ewentualnie istniejących już glosariuszów w celu zachowania jednolitej terminologii;
  • Zaleca się, aby wybrać tego samego tłumacza do podobnych zleceń, ponieważ dysponuje on już i zna specjalistyczną terminologię Państwa przedsiębiorstwa, co z kolei zaoszczędza czas potrzebny na sprawdzenie słownictwa specjalistycznego i tym samym zaoszczędzi Państwu kosztów. Dodatkowo dużą zaletą tego tego jest, że wszystkie teksty będą miały tą samą jednolitą terminologię.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU USTALENIA INDIWIDUALNEJ OFERTY!