• Open-Hours: 09:00- 17:00
  • info@uebersetzungen-polnisch-mannheim.de

Tłumaczenia poświadczone/przysięgłe

Proces uznawania kwalifikacji zawodowych wymaga przetłumaczenia świadectw, dyplomów czy też innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Tłumaczenia te muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na przykład na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego lub na stronach Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji .

Dla osób poszukujących pracy lub starających się o uznanie kwalifikacji zawodowych istnieje możliwość dofinansowania lub przejejęcia kosztów tłumaczenia poświadczonego (zwanego również przysięgłym) dyplomów czy też świadectw z innego kraju, po ówczesnych uzgodnieniem z niemieckim urzędem pracy zgodnie z § 14 niem. kodeksu socjalnego (SGB)“Förderung aus dem Vermittlungsbudget“ (Jobcenter/Arbeitsagentur). Dalsze informacje na ten temat mogą znaleźć Państwo na: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/foerderung-aus-dem-vermittlungsbudget-jobcenter.

Odnośnie korzystania z usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych w niemieckiej Agencji Pracy, znajdą Państwo dalsze informacje na ten temat na:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung201611028_ba014503.pdf

Ponadto dalszych informacji udzielają następujące portale:

  1. Portal informacyjny o zagranicznych kwalifikacjach zawodowych ( Portal BQ) Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii gromadzi na jednej platformie wszystkie istotne informacje o zagranicznych kwalifikacjach zawodowych i systemach kształcenia zawodowego.
  2. Baza danych anabin udostępnia informacje na temat oceny zagranicznych świadectw wykształcenia i wspiera urzędy, pracodawców, a także osoby jako pracowników w trakcie klasyfikowania kwalifikacji nabytych za granicą w ramach niemieckiego systemu edukacji.
  3. Portal „Anerkennung in Deutschland“ zawiera kompaktowy przegląd różnych procedur uznawania kwalifikacji zawodowych i właściwych organów. Posiada narzędzie online, „Anerkennungs-Finder”, które poprowadzi Cię krok po kroku przez proces uznawania kwalifikacji Ponadto, znajdziesz tam obszerne informacje na temat różnych ścieżek edukacyjnych – szkoły, pracy, szkoleń i szkoły wyższej – jak również na temat poszukiwania pracy i szerokiego zakresu dostępnych ofert doradczych. 

Ponadto tłumaczenia poświadczonego wymagają:

Sądy, wszelkiego rodzaju urzędy, notariusze, prokuratura, adwokaci, uniwersytety, tłumaczenie podczas badania „MPU“ (Badanie MPU jest badaniem medyczno-psychologicznym (MPU – „Medizinisch-Psychologische Untersuchung“) oraz inne instytucje

W razie pytań, proszę o kontakt

A oto przykłady takich dokumentów:

akty urodzenia, akty zgonu

prawo jazdy

Handelsrechtliche Verträge

tłumaczenia dyplomów

poświadczenia niekaralności

różne urzędowe poświadczenia

dokumenty dotyczące adopcji

wnioski o alimenty

świadectwa czeladnicze

karty wędkarskie