Tłumaczenia poświadczone

Proces uznawania kwalifikacji zawodowych wymaga przetłumaczenia świadectw, dyplomów czy też innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na przykład na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego lub na stronach Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji .

Dla osób poszukujących pracy lub starających się o uznanie kwalifikacji zawodowych istnieje możliwość dofinansowania lub przejejęcia kosztów tłumaczenia poświadczonego dyplomów czy też świadectw z innego kraju, po ówczesnych uzgodnieniem z niemieckim urzędem pracy (Jobcenter/Arbeitsagentur). Dalsze informacje na ten temat mogą znaleźć Państwo na:

  1. Portal informacyjny o zagranicznych kwalifikacjach zawodowych ( Portal BQ) Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii gromadzi na jednej platformie wszystkie istotne informacje o zagranicznych kwalifikacjach zawodowych i systemach kształcenia zawodowego.
  2. Baza danych anabin udostępnia informacje na temat oceny zagranicznych świadectw wykształcenia i wspiera urzędy, pracodawców, a także osoby jako pracowników w trakcie klasyfikowania kwalifikacji nabytych za granicą w ramach niemieckiego systemu edukacji.
  3. Portal „Anerkennung in Deutschland“ zawiera kompaktowy przegląd różnych procedur uznawania kwalifikacji zawodowych i właściwych organów. Posiada narzędzie online, „Anerkennungs-Finder”, które poprowadzi Cię krok po kroku przez proces uznawania kwalifikacji Ponadto, znajdziesz tam obszerne informacje na temat różnych ścieżek edukacyjnych – szkoły, pracy, szkoleń i szkoły wyższej – jak również na temat poszukiwania pracy i szerokiego zakresu dostępnych ofert doradczych. 

Ponadto tłumaczenia poświadczonego wymagają:

Sądy

wszelkeigo rodzaju urzędy

notariusze

prokuratura

uniwersytety

oraz inne instytucje

W razie pytań, proszę o kontakt